Waarvoor kan u bij ons terecht?
Hieronder vindt u een overzicht van de diensten die wij aanbieden.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen om bijkomende informatie te verkrijgen of vrijblijvend van gedachten te wisselen over een mogelijke samenwerking. Indien u overweegt op onze diensten een beroep te willen doen, werken wij graag een offerte op maat uit. Onze tarieven worden in onderling overleg vastgelegd, daarbij rekening houdend met uw specifieke noden, de aard van de dienstverlening en de looptijd van het project waarvoor u op onze diensten beroep doet.
Our Team
image-16118-compliance_web.jpg?1429814251134
Compliance & Ethics Consultancy en Training
Graag assisteren wij u bij het opzetten of verbeteren van een performant Compliance en/of Ethics programma voor uw onderneming. Ook voor een audit van uw bestaande Compliance en/of Ethics programma kan u op ons beroep doen.

Verder kunnen wij u ondersteuning geven bij het implementeren van uw Compliance programma. Onze ervaring leert ons dat de implementatie van een Compliance programma maar succesvol kan zijn als ook de mentaliteit van de key stakeholders in de juiste zin wijzigt. Dergelijke mentaliteitswijziging is vaak enkel mogelijk met de hulp van een externe consultant zoals CompliConsult.

Een van de hoekstenen van een goed Compliance-programma is het trainen van alle betrokken medewerkers. Graag ontwikkelen wij Compliance training op maat en verzorgen wij de training-sessies voor alle betrokken medewerkers.
image-16120-project_management_web.jpg?1429814270508
Legal & Compliance Project Management
U heeft een project waarbij de opvolging van de juridische en/of compliance aspecten cruciaal is? Of wijzigingen in de wet- en regelgeving noodzaken wijzigingen in uw processen en procedures? Om dit alles tot een goed einde te brengen is de betrokkenheid van een jurist of compliance-specialist met ervaring in het leiden, coördineren en opvolgen van projecten een absolute noodzaak, zeker indien we over grensoverschrijdende projecten spreken.

Aangezien dergelijke projecten zeer arbeidsintensief kunnen zijn, is de kans reëel dat uw interne juristen en compliance specialisten onvoldoende tijd kunnen vrijmaken zonder dat hun gewone werk er onder lijdt.

Wij bieden u een oplossing door het project-management van uw interne specialisten over te nemen zodat zij zich kunnen concentreren op de inhoud in plaats van de vorm.
image-16119-legal_web.jpg?1429814304616
Legal & Compliance Interim Management
U heeft een tijdelijke behoefte aan bijkomende juridische of complinace ondersteuning? Of uw bedrijfsjurist is gedurende enkele weken tot maanden afwezig en u voorziet graag back-up. Graag versterken wij op tijdelijke basis uw juridisch of compliance team of nemen wij tijdelijk de taken van uw bedrijfsjurist over.
image-16121-translator_web.jpg?1429814331879
Legal Translations
Juridische vertalingen kunnen maar goed zijn als ze door een jurist gedaan worden. Wij voeren dan ook met plezier een controle en revisie uit van uw juridische vertalingen uit het Frans of het Engels naar het Nederlands.

Ook voor juridische vertalingen zelf vanuit Frans of Engels naar Nederlands kan u op ons beroep doen.